Olettamusten sokaisemasta tiestä

Kirjoitin tämän luvun Paljon kaikesta kirjaan siksi, että heräisimme kaikki läsnäolon hetkeen ja kohtaamiseen aitoudella ja haavoittuvuudella. Mietin hyvin pitkään naisten ja miesten välisiä ajatuseroja John Grayn kirjan Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta äärellä. Kirja on henkilökohtaisesti itselleni hyvin tärkeä. Siinä on vain yksi pieni mutta, joka tulee usein vuorovaikutuksessa esiin. Ja se on oletus toisesta ja toisen elämästä.

Luku on myös itselleni muistutuksena ihmisyydestä ja nöyryydestä. Kuten koko kirja, kuinka pysähtyä, hellittää ja ottaa oppia elämän antamista opeista.

Olettamusten sokaisemasta tiestä

Kauan sitten psykologi John Gray kirjoitti kirjan ajatusmallista, jonka mukaan naiset ovat Venuksesta ja miehet Marsista. Hänen mukaansa tiivistettynä naiset ja miehet punovat epätäydellisyytensä yhteen parisuhteessa parhaiten sillä, että naiset arvostavat miesten rakkauden osoittamia tekoja enemmän.

Kun nainen antaa miehelle kiitosta, mies tuntee itsensä hyväksytyksi, tarpeelliseksi ja arvostetuksi. Naiset taas kaipaavat miehiltä enemmän sanoja ja kuuntelua tekojen sijaan. Kun miehet arvostavat ja pysähtyvät kuuntelemaan ainoastaan, mitä naisella on sanottavanaan ratkaisematta naisen kertomista asioista muodostuvia ongelmia, nainen tuntee itsensä rakastetuksi ja kokee olevansa tyytyväisempi parisuhteessa. Tällöin nainen arvostaa miestä enemmän.

Kunnioitan Grayn näkemystä. Mielestäni olemme ihmisinä kuitenkin paljon enemmän kuin vain synnynnäiset tapamme toimia sukupuolesta riippumatta. Uskon ennakkoluulottomuuteen, erilaisuudesta oppimiseen ja suvaitsevaisuuden voimaan. Uskon siihen, että meillä kaikilla on lähtökohdista, taustasta ja sukupuolesta riippumatta oikeus olla juuri sitä, mitä olemme.

Kun ymmärrämme velvollisuuden kunnioittaa jokaisen päätöstä olla sitä, mitä on, kun ymmärrämme toisen ihmisen oman tilan tarpeen, kun maltamme pysähtyä ja keskittyä kuuntelemaan toista ihmistä täydellä läsnäololla, alkavat ihmissuhteet toimia paremmin. Kun osoitamme myötätuntoa, empatiaa ja kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, olemme toimivassa ihmissuhteessa. Kun emme lokeroi ketään miestä emmekä ketään naista tiettyyn muottiin, keskitymme toiseen kokonaisvaltaisemmin. Tällöin keskitymme ihmiseen.

Jokaisella meistä on valitsemamme arvomme elämässä. Jokaisella meistä on vapaus valita, kenen vierelle pysähdymme ja antaudumme rakkaudelle ja annamme vastarakkautta. Ei ole olemassa tiettyä mallia, jonka mukaan tulisi toimia. Ei ole mallia, jonka mukaan mies tai nainen toimii. Käytöksemme lähtee kokonaisuudessaan meistä itsestämme.

Kun unohdamme meihin juurrutetut yhteiskunnan luomat käsitykset miehen ja naisen välisistä eroista, annamme toiselle tilaa olla ihminen ja inhimillinen. Kun teemme sen, luovumme odotuksista toista kohtaan. Kun luovumme odotuksista ja osoitamme sen sijaan kiinnostusta, luovumme turhista pettymyksistä. Kun pysymme kiinnostuneina toisesta ihmisestä emmekä kuvittele tuntevamme toista, annamme tilaa tutustumiselle. Annamme toiselle tilaa kasvaa ja oppia rinnallamme aivan niin kuin me itsekin läpi elämän teemme.

Kun ymmärrämme, että elämä on elämää kaikkine myrskyineen ja iloineen ja sen, että toinen ihminen elää aina omasta elämäntilanteesta ja arvokkaasta muuttuvasta itsestään käsin läpi elämänsä, antaudumme täydelle läsnäololle. Uskallamme kuunnella ja tutustua yhä uudestaan.

Kun teemme vilpittömästä rakkaudesta lähtöisin tekoja toista ihmistä varten ja kuuntelemme toista ihmistä, siinä sivussa itseämme unohtamatta ja jalustalle nostamatta, olemme keskellä hienointa hetkeä, mitä elämä meille antaa. Antaudumme kohtaamiselle ja välittämiselle. Emme peittele, emme pelaa vaan katsomme kortit pelotta.
Kun tiedostamme olevamme tietämättömiä, uskallamme ottaa enemmän selvää.

Kun ymmärrämme, että rakkaus sattuu välillä ja siitä huolimatta teemme päätöksen rakastaa, uskallamme rakastaa aidosti. Kun uskallamme antaa anteeksi, annamme toiselle mahdollisuuden tehdä virheitä aivan niin kuin me itsekin teemme läpi elämän.”

Mitä ajatuksia tekstini herätti? Olen täällä ja täällä sinua varten.

Paljon kaikesta-kirjaan voit tutustua lisää tästä.

♡ Veera Jahn

Oliko artikkeli sinulle hyödyllinen? Jaa se myös tuttavillesi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kommentoi

Table of Contents