Vaikeaa hahmottaa kuntoutuspsykoterapiaan pääsyä?

Minulta kysytään todella usein sitä, kuinka psykoterapiaan on mahdollista hakeutua. Pyrin tässä postauksessa kertomaan, mistä saada apua ja selkiyttämään kuntoutusprosessia. Jokaisen tie on kuitenkin aina yksilöllinen.

 

Kuntoutusjärjestelmän hahmottaminen

Kuntoutusjärjestelmä Suomessa koostuu kolmesta eri sektorista. Julkisesta sektorista, yksityisestä sektorista ja kolmannen sektorin palveluista. 

Julkisella sektorilla on vastuu kuntoutuksen järjestämisestä. Valtiolla ja kunnilla on vastuu järjestää palvelut kuntoutusta varten. Yksityisellä sektorilla on tarjota eri palveluja, joiden piiriin kuntoutujana voi kuitenkin hakea. 

Yksityisellä sektorilla on tarjota terveyden huoltopalveluista aina kuntoutumiseen saakka erilaisia palveluita yrittäjyyden muodossa, mm. psykoterapiakuntoutusta, kuten psykoterapiakeskus Vastaamolla. Yksityisiä psykoterapiakeskuksia on paljon. Löydät niitä googlettamalla ja ajan saa yleensä jo samalle päivälle.

Kolmannella sektorilla on tarjota paljon vertaistukitoimintaa ja osallisuutta tukevia palveluja. RAY rahoittaa esimerkiksi Suomessa Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelinta, vaikka Suomen Mielenterveysseura on kolmannen sektorin toimija. 

Löydät Suomen Mielenterveysseuran sivut tästä.

Kirkko on suuri kolmannen sektorin toimija Suomessa. Heidän kauttaan saa palveluja eri ikäryhmille niin kuntoutuksen kuin vertaistuen, että osallisuutta tukevien vapaa-ajan toiminnan osalta. Voit katsoa oman kuntasi ja kirkon palveluja heidän omilta nettisivuiltaan.

 

Vastuu kuntoutuksesta

Kunnallinen terveydenhuolto on velvoitettu tarjoamaan kuntoutuspalvelut Suomen kansalaiselle. Valtio ja kuntatasolla päätetään, kuinka kuntoutusjärjestelmä toimii. Kuntoutus ja lääkinnällinen kuntoutus julkisella sektorilla koostuu terveydenhuollon lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä kuntoutustarpeen arvioinnista ja palvelujen tarjoamisesta. Kunta laatii kuntoutussuunnitelman yksilöllisen tarpeen pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa.

Vaikka kunta ei vastaisi kuntoutuksesta, sillä on vastuu kuntoutuksen valvonnasta. Osallisuudesta ja toimeentulon järjestämisestä voi kysyä kunnan sosiaalihuollosta. Löydät sosiaalihuollon palvelut kuntasi nettisivuilta.

Kuntoutusprosessi on aina yksilöllinen ja se rakentuu aina yksilöllisesti kuntoutujan näkökulmasta. Mitä uudempi ja yllättävämpi tilanne kuntoutumisen tarve on, sitä vaikeampaa kuntoutuksen hahmottaminen on. Tätä ei kannata kuitenkaan säikähtää. Sinnikkäästi vain eteenpäin.

Koska toimijoita on niin monta ja vastuut jakautuvat monelle eri taholle, kuntoutuksen hahmottaminen voi tuntua ymmärrettävästi todella vaikealta.

Kunnat vastaavat terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen sekä sosiaalihuollon kuntoutuksen järjestämisestä. Kela korvaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuluja. Heidän kauttaan myös korvataan muita kuntoutuksia määrärahan turvin. Voit lukea lisää aiheesta Sosiaaliturvaoppaasta.

 

Polut kuntoutuksesta vaihtelevat

Voit kysyä omalta työterveyslääkäriltäsi lähetettä psykiatrille, jos haluat päästä kuntoutuspsykoterapiaan. Voit kääntyä terveyskeskuslääkärin puoleen tai varata ajan suoraan psykiatrille.

Kasvatuksellisen kuntoutuksen kautta voi myös ohjautua kuntoutuspsykoterapiaan. Kouluissa voidaan huomata kuntoutuspsykoterapian tarve ja lapsi ja nuori hakeutuu tällöin tätä kautta kuntoutukseen. Lapsen kuntoutuspsykoterapiaan hakeudutaan joko kunnan tai yksityisen tahon kautta, mutta julkinen terveydenhuolto vastaa siitä, että polku on mahdollinen.

Myös sosiaalihuollon palvelujen kautta voidaan olla tekemisissä terveydenhuollon eri ammattilaisten kanssa. Esimerkiksi aikuissosiaalityön kautta voidaan ohjata lääkärille tai kertoa eri poluista kuntoutumiseen hakeutumiseksi. 

Eri tahot myös mielenterveyspalvelujen ohessa mahdollistavat muiden toimijoiden, kuten sosiaalihuollon palveluita esimerkiksi mielenterveyden osastoilla. Kaikki kytkeytyvät toisiinsa ja näiden pohjalla vaikuttaa laki. Kannattaa aina kysyä, mitä palveluja voi saada ja jos jotain ei ymmärrä – rohkeasti vaan lisää kysymyksiä!

Mikään ei kuitenkaan estä esimerkiksi masennuksesta kärsivää hakeutumaan psykoterapiaan yksityiselle sektorille omakustanteisesti

 

Kela kuntoutuspsykoterapian tukijana 

Suomessa kuntoutuspsykoterapiaa tukee kela. Joidenkin työnantajien työsopimukseen kuuluu tietty määrä psykologilla käyntejä ja osan työterveyshuolto kattaa myös yksityisen sektorin psykoterapiakulut. Tätä kannattaa kysyä omalta työnantajalta.

Kela järjestää myös muuta mielenterveyskuntoutusta muun muassa erilaisten kurssien avulla. Voit lukea niistä lisää tästä. Kuntoutuspsykoterapiaan pääseminen ja korvaaminen pitää sisällään monimutkaisen byrokratia viidakon, mutta mahdotonta sinne pääseminen ei ole.

Kelan järjestämällä psykoterapialla on tavoitteena edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Terapia voi olla myös tukea opintojen edistämiseen, työelämässä pärjäämiseen tukea, sinne siirtymistä tai siihen palaamista. 

 

 

Vaatimukset kuntoutuspsykoterapiaan pääsemiseksi 

Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan vaaditaan 16-67 ikä. Vaatimuksena on myös, että työ tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveydenhäiriön takia. Jotta korvattavaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsee, on psykiatrin kirjoitettava lausunto kuntoutuspsykoterapian tarpeesta.

Tämä myös edellyttää kolmen kuukauden seurantajakson psykiatrin kanssa. (Jo tämä osa katsotaan olevan osa kuntoutusprosessia.)

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilöterapian lisäksi ryhmä, perhe tai paripsykoterapiaa. Suomessa 16-25-vuotiaille tarjotaan myös musiikkiterapiaa ja kuvataideterapiaa. Mikäli nuori tarvitsee osallisuuden kokemukseen vanhempiaan, myös heidät voidaan ottaa mukaan terapiaan.

 

 

Rajoitukset kuntoutuspsykoterapian korvauksissa

Korvattavaan kuntoutuspsykoterapiaan on kuitenkin omat rajoitteensa. Suoraan korvattavuutta ei myönnetä moneksi vuodeksi kerrallaan vaan siitä päättää Kela joka vuosi uudestaan. Käynneille on myös määrärajoituksia. 3 vuotta on maksimiaika, jonka Kela korvaa. Psykiatri osaa kuitenkin neuvoa hoitopolun kanssa lisää ja oikeanlaisen terapeutin valinnassa. 

Vain poikkeustapauksissa uusi 3 vuoden jakso voidaan myöntää ja silloinkin välissä on oltava 5 vuoden tauko. Kuntoutujan näkökulmasta kuntoutuspsykoterapiaan pääseminen ei siis ole läpihuutojuttu. On sekä käytävä psykiatrilla, että lähetettävä korvaushakemukset Kelaan, mikäli toimeentulo sitä vaatii.

Kela ei korvaa tutustumiskäyntejä terapeutilla. Ne on maksettava itse. Yksityisen sektorin psykoterapeutteja Kela ei korvaa lainkaan. Vain Kela-pätevyyden omaavista psykoterapeuteista saa siis korvauksen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö loistavia terapeutteja olisi ilman kela-pätevyyttä. Yksi tunnetuimmista on Tommy Hellsten.

Usean tutkimuksen mukaan hoitosuhteessa vaikuttaa eniten terapeutin ja asiakkaan välinen luottamuksellinen suhde. Mikäli asiakas katsoo, että yksityinen psykoterapeutti auttaisi parhaiten ja yhteistyö olisi sujuvaa, siihen kannattaa sitoutua. 

(Kelan korvaamaton kerta voi maksaa yli sata euroa tunnilta.) Koska tutustumiskäynnit ovat oleellisen tärkeitä luottamuksen syntymiseksi, voi käydä niin, että yhteistyö ei suju ja korvaamattomia käyntejä kertyy monta. Tutustu siis huolella eri terapeutteihin. Saat näistä lisätietoa psykiatrilta tai voit tutustua itse eri psykoterapiakeskusten terapeutteihin. Osa heistä eivät veloita lainkaan ensimmäistä kertaa.

 

 

Kansalaisaloite edistämässä terapiatakuuta 

Kansalaisaloitteessa on otettu huomioon terapiatakuun tuomat kustannussäästöt sekä hyöty jokaiselle kuntoutuspsykoterapiaan pääsemiseen. Aloitteen on allekirjoittanut yli 50 000 ihmistä ja luku vain nousee. Keskimääräinen aika päästä julkisen puolen kuntoutuspsykoterapiaan on 7-12 kktta. Kansalaisaloitteessa ehdotetaan muutosta,  jonka mukaan 4 viikossa olisi päästävä terapiaan terveyskeskuskäynnistä. Allekirjoitusta alle 😉

Psykoterapia on vaikuttavaa hoitoa ja ehkäisee sairauslomista syntyviä kuluja ja lääkkeiden käyttämistä.

Voit lukea lisää kansalaisaloitteesta tästä.

Onko polku vaikea hahmottaa? Haluaisitko tietää lisää aiheesta?

Voit laittaa viestisi tästä ja tästä 🙂

♡ Veera Jahn

Oliko artikkeli sinulle hyödyllinen? Jaa se myös tuttavillesi:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Kommentoi

Table of Contents