Itsetuntemusohjaus

Keskeneräiset asiat, käsittelemättömät tunteet ja haasteet näyttäytyy usein arjessa erilaisina vaikeuksina ihmissuhteissa ja suhteessa omaan itseen. Usein näiden takana on vaille jäämistä ja tunnetta siitä, ettei ole tullut kuulluksi omana arvokkaana itsenään. Moni kysymys kaipaa vastausta. 

Monelle tulee yllätyksenä, ettei ohjaukseen hakeutuvalla tarvitse olla suuria haasteita ja kehitystä vaativia solmukohtia.

Lähtökohtana on kuulluksi tuleminen, luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa saat olla sinä. Ei tarvitse olla tietoa, miksi joku asia tuntuu haastavalta. Pääasia on, että kaikki tuntemukset saa tulla esiin aitoina. 

Kanssani saat konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja käsitellä vaikealta tuntuvia asioita ja tunteita. Sydämen asioita. Lempeästi.

Ohjaus on myös avain käsitellä kipeitä muistoja ja asioita, jotka ovat jääneet kesken ja vaikuttavat nykypäivänä.

Ohjauksessa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen sinulla on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman asenteen, toiminnan, ajatusten ja tunteiden suhteen.

Esimerkkejä aiemmin keskustelluista aiheista:

 • elämän kriisit, tienristeys elämässä
 • äkillisten elämänarvojen muuttuminen
 • tunnelukkojen työstäminen
 • läheisriippuvuus ja siitä paraneminen
 • itsetunnon haasteet
 • pakollinen suorittaminen
 • unelmien toteuttaminen
 • tunnesyöminen
 • erilaiset pelot elämässä
 • liiallinen kiltteys ja omien rajojen vahvistaminen
 • vuorovaikutustaitojen oppiminen ja kehittäminen
 • itsensä ja oman käytöksen ymmärtäminen
 • liiallinen itsekritiikki ja rakentava suhtautuminen omaan itseen
 • erilaiset rentoutusmenetelmät ilman päihteitä
 • tukea omien haavojen työstämisessä
 • taipumus liialliseen kontrollointiin
 • ihmissuhdehaasteet
 • konfliktitilanteisiin tukea ja harjoituksia
 • erosta toipuminen ja uudelleenorientoituminen
 • uupumus
 • masennus
 • ahdistus

Jaamme yhdessä vastuun turvallisesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä vaitiolovelvollisuuden kanssa eikä skype-tapaamisia tallenneta. Yhteystietojasi ei luovuteta kolmannen osapuolen käyttöön.

Tapaamiset on mahdollista maksaa myös osissa.

Etäyhteyteen ja tapaamisaikoihin saat ohjeet sähköpostitse. Tuntihinta tapaamiselle on 75e.

Pääset jakamaan ajatuksiasi ja varaamaan aikasi tästä.

Viimeisimmät blogikirjoitukseni

Tehdäänkö yhdessä?

Yhteistyöpyynnöt ja kyselyt tavoittavat minut parhaiten tämän lomakkeen kautta. Kiitos viestistäsi!