Itsetuntemusohjaus

 • On sinulle turvallinen tuki eteenpäin elämän kipeissä kohdissa ja kriiseissä

 • Luo sinulle tilan olla täysin rehellinen tunteistasi ja olla avoimesti se kuka olet

 • On omien haavojesi turvalliseen työstämiseen soveltuva paikka ohjatusti, lempeydellä, inhimillisyydellä ja rehellisyydellä

 • Auttaa sinua peilaamaan elämääsi 

 • Tukee sinua kuulemaan ja luottamaan omaan ääneesi ja intuitioosi

 • Vahvistaa tervettä itsekunnioitusta ja arvostusta itseäsi kohtaan

 • Tutkii kanssasi elämässäsi toistuvia kaavoja, auttaen ymmärtämään ja katkaisemaan kierteitä ja toimimaan rakentavammin ja täydemmin

 • Antaa työkaluja ja tukea elämän kohtiin, joissa tunnet olevasi jumissa

 • On turvallinen paikka tutkia itseäsi syvemmin

 • Lisää tietoisuuttasi tunnekäyttäytymisen saralla, tunnelukoista ja ohjaa työskentelemään vaikeiden tunteiden kanssa helpottaen niitä

 • On tukea ihmissuhde haasteissa

 

 

Keskeneräiset asiat, käsittelemättömät tunteet ja haasteet näyttäytyy usein arjessa erilaisina vaikeuksina ihmissuhteissa ja suhteessa omaan itseen. Usein näiden takana on vaille jäämistä ja tunnetta siitä, ettei ole tullut kuulluksi omana arvokkaana itsenään. Moni kysymys kaipaa vastausta. 

Monelle tulee yllätyksenä, ettei ohjaukseen hakeutuvalla tarvitse olla suuria haasteita ja kehitystä vaativia solmukohtia.

Lähtökohtana on kuulluksi tuleminen, luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa saat olla sinä. Ei tarvitse olla tietoa, miksi joku asia tuntuu haastavalta. Pääasia on, että kaikki tuntemukset saa tulla esiin aitoina. 

Kanssani saat konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja käsitellä vaikealta tuntuvia asioita ja tunteita. Sydämen asioita. Lempeästi.

Ohjaus on myös avain käsitellä kipeitä muistoja ja asioita, jotka ovat jääneet kesken ja vaikuttavat nykypäivänä.

Ohjauksessa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen sinulla on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman asenteen, toiminnan, ajatusten ja tunteiden suhteen. 

 

Ilmoittaudu ohjaukseen

Voit ottaa yhteyttä viereisellä lomakkeella.

Vastaan sinulle viikon sisällä ja kerron arvion milloin ohjaus olisi mahdollista aloittaa.

Etäohjaukset puhelimitse/skypellä/zoomissa.

Lue vielä tämä: Ohjauksessa saatetaan käsitellä kipeitäkin asioita, vaikkakin lämmöllä ja ymmärryksellä. Jaamme silti yhdessä vastuun ohjauksen turvallisesta ja sallivasta ilmapiiristä. Ohjaus ei korvaa lääkäriä tai kuntoutuspsykoterapiaa, eikä se sovellu akuuttien mielenterveysongelmien hoitoon.

Ohjauksesta palautteita

“Veeran ohjaus on ollut minulle tuki ja turva identiteettikriisini keskellä. Veeran tapa tunnistaa, opettaa käsittelemään vaikeita asioita ja tunteita on myötätuntoinen ja syvällinen. Olen tuntenut tulevani syvästi ymmärretyksi ja kuulluksi jokaisella kerralla. Sain lisäksi konkreettisia harjoituksia, joiden avulla aloin löytämään keinoja toimia arvojeni pohjalta. Vaikea aika uudistaa itsensä oli opettavainen. Enää en pelkää kohdata vaikeita tunteita ja hetkiä.”

“Veera todella uskaltaa kohdata vaikeita tunteita. Olin ennen ohjausta tyytymätön elämääni, enkä tiennyt, mistä tyytymättömyyteni kumpusi. Päätin ohjauksen aloittaessani, että aion olla täysin rehellinen, enkä peittele mitään. Veeran kanssa on turvallista olla oma itsensä ja se oli todella helpottavaa. Veera ei koskaan tuominnut eikä hätkähtänyt, vaikka ohjaus oli välillä todella kipeää. Hän empaattisesti kohtasi minut siinä, sellaisena kuin olin. Veeran kyky hahmottaa omasta historiastani syvimmät haavat saivat hoivaa. Terapiaa kokeilleena uskallan todella suositella Veeraa ihmiselle, joka oikeasti on valmis käsittelemään vaikeitakin asioita ja oppia itsestään todella paljon.”

Mitä etäohjauksessa tapahtuu?

 

 • Keskustellaan, kohdataan
 • Tehdään mahdollisesti erilaisia harjoituksia, tutkitaan teemoja, joita haluat työstää hyväksyvästi
 • Yksilöllisesti selkeytät ajatuksiasi, toimintamallejasi ja arvojasi
 • Sinulla ei tarvitse olla selkeitä suuntaviivoja, kyselen sinulta ja pääsemme varmasti yhdessä kirkastamaan sinua vaivaavia asioita. Ohjauksessa näistä päästään eteenpäin sallivasti, tuomitsematta ja kannustaen.

Viimeisimmät blogikirjoitukseni